Wel of geen mosquito bij Xiejezo?

Tijdens de carrousel dinsdagavond op Gemeentehuis Zwijndrecht staat de plaatsing van de Mosquito bij Xiejezo en een wijziging van de APV op de agenda. Een bewogen onderwerp, wat wij als Zwijndrechtse Plus Partij ook zeker lastig vinden. De overlast bij Xiejezo is veel besproken en een lastig item gebleken. Welke aanpak is juist? Het toepassen van een zogenoemde ‘brede aanpak’ is op andere locaties al succesvol gebleken, alleen lijkt bij Xiejezo niet afdoende en dus zal er naar andere oplossingen gekeken moeten worden.

De situatieschets

Jongeren verstoren de openbare orde, dusdanig dat buurtbewoners er zelfs al voor hebben gekozen om te verhuizen. Een zeer lastige situatie, waarbij ingrijpende maatregelen in sommige gevallen de enige oplossing bieden.

Een mosquito is een apparaat dat een geluid van hoge frequentie afgeeft en dat (in dit geval) kan worden geactiveerd door buurtbewoners. Na activatie zal de mosquito 15 minuten actief zijn. Het geluid is voor jongeren waarneembaar en zou ervoor moeten zorgen dat zij de plek waar het apparaat wordt opgehangen, zullen verlaten. 

Het standpunt van de Zwijndrechtse Plus Partij

De inzet van een mosquito is in andere gevallen effectief gebleken en vandaar dat wij dit voorstel in de basis kunnen ondersteunen. Zeker ook omdat inhoudelijke experts dit de juiste maatregel in deze casus vinden. 

Het aanpassen van de APV vinden wij echter een lastige kwestie, aangezien wij huiverig zijn of wij (als partij en als gemeenteraad) dan nog wel goed worden meegenomen en op de hoogte worden gehouden van overlastgevende groepen en/of plaatsen in Zwijndrecht.

Afgelopen dinsdagavond heeft de portefeuillehouder toegelicht dat de mosquito bij Xiejezo niet geactiveerd kan worden wanneer dit niet juridisch is afgedekt in de APV. Vandaar dat wij als ZPP zijnde bijna niet anders kunnen dan akkoord gaan met de aanpassing in de APV. Uiteraard wel met een beperking wat betreft de inzetbaarheid, zodat een mosquito niet onbeperkt kan worden ingezet.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Zwijndrecht en onze partij

Volgt u ons al op social media?

Bent u benieuwd wat er speelt? Op onze social media kanalen plaatsen wij updates als partij nieuws, updates met betrekking tot onze campagne en nog veel meer.