Agenda van de partij

Bent u benieuwd waar onze fractie zoal te vinden is? In het onderstaande agenda overzicht krijgt u een beeld bij onze afspraken.

Agenda overzicht

Overzicht van de fractie vergaderingen

Oriëntatieavond 1:

oriëntatie kadernota 2025 en rapportage mogelijke bezuinigingen

Raadzaal

20:00-22:00

Gemeentehuis Zwijndrecht

Raadhuisplein 3

3331 BT Zwijndrecht

Fractievergadering 

19:30-21:00

carrousel 1, 20:00-21:15

20:00-20:45, Eerste Bestuursrapportage 

20:45-21:15, Jaarstukken 2023


carrousel 2, 20:00-21:45

20:00-20:45, Raadsvoorstel Evaluatie Rekenkamer en Verordening Rekenkamer Zwijndrecht 2024

20:45-21:45, Bindend advies aanvraag omgevingsvergunning Zonnepark Kijfhoek


22:00-23:00, Gemeenteraad