Een AZC in Zwijndrecht – ABZ en ZPP

Fred Loos sprak op dinsdag 6 februari namens zowel Algemeen Belang Zwijndrecht als de Zwijndrechtse Plus Partij over het mogelijke AZC in Zwijndrecht.

“Wat zijn wij vanavond aan het doen vragen wij ons af. Daar ABZ en de ZPP van mening zijn dat om tot de vorming van een ASZ een goedkeuringsbesluit van de Raad vereist is. E.e.a. zoals ook door het college aangegeven tijdens een eerdere bijeenkomst. Wij hierover vragen gesteld waar een antwoord op gekomen men waarbij gemakshalve een reactie op de handreiking van de VNG die dit ook stelt ontbreekt. Wij hebben vervolgens met juridische bijstand vervolgvragen gesteld waarop we helaas nog geen antwoord gekregen hebben.

Zoals mevrouw Verdonk het vorige week in de uitzending van Jeroen en Sophie al verwoorde. Hoe duidelijk zien wij hier het falen van onze overheid, het huidige kabinet en de vele voorgaande kabinetten die deze puinhoop gecreëerd hebben. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar de voorstellen waarmee een nieuwe regering gaat komen op het gebied van het beperken van de instroom van vluchtelingen. Waarom zijn er zoveel plaatsen nodig in Nederland omdat de hardwerkende mensen, bezig met het verwerken van de toestroom van vluchtelingen simpelweg niet aan kunnen en daar maanden en maanden voor nodig hebben. Zo hebben wij geleerd uit het 4-luik “De wereld van Ter Apel” uitgezonder door BNN-Vara. En nu worden wij als gemeenten gedwongen om deze puinhoop op te lossen waarbij ons, zo lijkt het, ons beslisrecht ontnomen wordt.

Voorzitter, ABZ en de ZPP zijn zich er van bewust dat ook wij gevraagd hebben om te kijken naar een geschikte locatie om asielzoekers op te vangen. Wij hebben toen met elkaar gesproken over 200  asielzoekers. Zoals ook te zien is in de infographic “Zoektocht Passende huisvesting diverse doelgroepen”. U heeft ook meerdere voorstellen gedaan aan het COA die ze één voor één allemaal geweigerd hebben om hen moverende redenen. Ook wij hebben de motie in november 22 gesteund maar deze ging over de opvang van vluchtelingen in een gebouw ipv op een boot.

Echter voorzitter, dat was voor 22 november de datum waarop de verkiezingen voor een nieuwe 2e kamer plaatsgevonden hebben. De boodschap dit hier op 22 november gegeven is, is meer dan duidelijk ook hier in Zwijndrecht waar meer dan 30% van de kiezers aangegeven heeft dat het genoeg is. “Het is belangrijk dat wij weer op de eerste plek komen”.

Vanaf dat moment hebben wij als ABZ en ZPP aangegeven dat het genoeg is en dat wij zonder spreidingswet die voor ons inmiddels de dwangwet heet geen AZC in Zwijndrecht willen hebben. Onze inwoners hebben dit meer dan duidelijk kenbaar gemaakt. Helaas bestaan er in Nederland meerdere smaken van dezelfde partijen waardoor de dwangwet in de Eerste Kamer een meerderheid gevonden heeft en deze wet per 1 februari van kracht is.

Wij hebben de afgelopen periode vooral gebruikt om te luisteren om zo onze inbreng te laten doorspekken van wat onze inwoners willen. Wat zij willen is duidelijk géén AZC in Zwijndrecht en zo zijn wij dan ook, als door hen gekozen volksvertegenwoordiger tegen de vorming van een AZC in Zwijndrecht. Echter we hebben ook de dwangwet die nu van ons vereist dat wij 230 asielzoekers opvangen waaronder 19 AMV-ers (Alleenreizende Minderjarige Vreemdeling).

Om aan het stuur te blijven en onze eisen, wensen en bedenkingen kenbaar te maken zullen wij dus nu wel moeten meebewegen omdat zo vermoeden wij er in deze raad een meerderheid zal zijn voor de opvang van asielzoekers.

Voorzitter de VVD vraagt om maximaal 200 asielzoekers zoals ook het aantal is waarover in november met elkaar gesproken is. Ik neem aan dat de VVD zich aan de wet wil houden dus dat zij het aantal nu op 230 zullen zetten waarvan 19 AMV-ers. ABZ en ZPP zullen met tegenzin dit voorstel steunen . Dus niks geen 300 asielzoekers met 60 amv-ers. Dat het COA hier iets van zal vinden interesseert ons eigenlijk niets. Ook wij lezen de stukken over een “weiger COA” in binnenlandsbestuur. Dit is wat wij het COA te bieden hebben, hier heeft u het mee te doen, hiermee voldoen wij aan de dwangwet dan had u die maar anders moeten laten insteken.

Voorzitter wij gaan uit van het goede van de asielzoeker die hier een plek zoekt echter zien wij ook de beelden, horen wij ook de geluiden van elders hoe het er daar aan toe gaat. Wij horen ook over vele plekken niets omdat het daar ogenschijnlijk goed en rustig verloopt. Hier mogen onze inwoners ook naar luisteren vinden wij in plaats van mee gaan in de flow dat bijvoorbeeld in Hendrik Ido Ambacht één grote puinhoop is sinds daar sinds 1 juli een tweede schip ligt waar 180 asielzoekers in opgevangen worden. Daar hebben wij en u geen voorbeelden van dat het daar mis gaat.”Vooraf afspraken maken over een AZC in Zwijndrecht

Fred Loods vervolgde: “Toch voorzitter achten wij het van belang om hier vooraf, nu dat nog kan goede sluitende afspraken over te maken en stellen wij dat om te voldoen aan de aantallen genoemd in de spreidingswet, die wij nogmaals liever niet dan wel zullen opvangen dat wij dat alleen doen onder de volgende voorwaarden. Of dat voor u een wens of bedenking is laat ik graag aan het college voor ons zijn dat niet onderhandelbare eisen.

Zo kunt u wat ons betreft leveren onder de voorwaarde dat, de belangrijkste grief van onze inwoners, onze inwoners er géén overlast van ondervinden. Nu weten we dat dit een lastig begrip is dus willen wij stellen dat bij het plegen van een overtreding buiten het AZC het verblijf van de betrokken asielzoeker(s) in Zwijndrecht per direct beëindigd wordt. Eisen wij van u dat u in de bestuursovereenkomst, in lijn met Dordrecht en Moerdijk opneemt dat u de mogelijk heeft om bij langdurige overlast het AZC in Zwijndrecht te sluiten.

Eisen wij dat indien ondernemers van winkelcentra hierom vragen er op kosten van het COA extra beveiliging wordt geleverd om toe te zien op de handhaving van onze normen en waarden.

Eisen wij dat het kruisbadje behouden blijft voor Zwijndrecht en dat bij mooi weer er voldoende toezicht aanwezig is zodat de bezoekers daar veilig kunnen verblijven. En Nee daar is een antwoord als “het badje bevind zich op voldoende afstand, daar komen ze niet, een echt “kluitje riet antwoord, natuurlijk komen zij daar ook. Immers ze gaan ook naar de winkelcentra toe.

Willen wij uiteindelijk inzicht in de overeenkomst zodat wij ons kunnen vergewissen van onze eisen en van de maximale termijn zoals u die heeft voorgesteld van 3 jaar.

Voorzitter deze situatie kent één lachende partij en dat is de firma van der Valk die in deze problematiek een zogenaamde winstpakker gevonden heeft over onze hoofden heen. Niet alleen hier in een mogelijk AZC in Zwijndrecht, ook in Budel, Volendam, Goes, Haarlemmermeer, Zuidplas en welke zullen er nog meer volgen. Wat gaat van der Valk investeren in onze gemeenschap met de vele miljoenen die zij gaan ontvangen. Welke verantwoordelijkheid neemt van der Valk voor wat zij hier te weeg brengen? Natuurlijk weten ook zij dat wij het concern niet zullen boycotten maar je zou eigenlijk op moeten roepen tot een landelijke boycot als het antwoord op de vraag “Wat gaan zij doen voor Zwijndrecht” met “Niets” gaan beantwoorden. Het is wel heel gemakkelijk om op deze wijze je verbouwing over de rug van de Zwijndrechtse bevolking gefinancierd te krijgen. Wij horen graag wat van der Valk in Zwijndrecht aan de leefbaarheid gaat bijdragen.

Zijn we er dan, nee voorzitter we denken hiermee voor een groot deel aan de argumenten die onze inwoners ons gegeven hebben als het gaat om de asielzoekers. Echter vanuit het zijn van asielzoeker gaat het mogelijk naar een worden van een statushouders. Statushouders die wij ook verplicht worden om op te nemen in onze gemeenschap. Volgens de eerder genoemde infographic 124 in 2023 en naar wij begrepen hebben een opdracht voor 74 in de eerste helft van 2024. Woningen die we ook nodig hebben voor onze eigen groei, voor onder andere onze kinderen die nu veelal jarenlang op wachtlijsten staan die even voor het gemak beide bij elkaar opgeteld 198 mensen zo maar voor zien gaan. Wij gaan eerlijk bekennen voorzitter dat wij niet weten op welke wijze wij deze statushouders voorzien van woningen. Is dat één per woning of zijn dat er meerdere per woning zoals wij dat in andere gemeenten zien. Daarnaast willen wij met andere partijen al jaren dat we meer gedifferentieerd gaan bouwen maar vooralsnog zien we alleen duur duur of betaalbaar maar is 350k nu betaalbaar. Voor velen van ons en zeker van onze kinderen is dat niet betaalbaar.

Voorzitter, vanavond is daar niet de plek voor om over te praten maar wij vragen u om binnenkort over dit onderwerp met elkaar het gesprek aan te gaan met uitleg hoe dit werkt en hoe wij ontwikkelaars, woningbouwverenigingen kunnen aanzetten door te bouwen voor onze kinderen. Zodat we ook deze angel uit deze problematiek kunnen trekken.

Resumerend voorzitter: nee geen AZC in Zwijndrecht, als u doorgaat dan enkel onder de genoemde voorwaarden die wij graag teruglezen in de overeenkomst.

De fracties van Algemeen Belang Zwijndrecht en de Zwijndrechtse Plus Partij.”

Bekijk voor meer informatie over de opvang van vluchtelingen, de website van Gemeente Zwijndrecht: https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Opvang_diverse_doelgroepen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws omtrent Zwijndrecht en onze partij

Volgt u ons al op social media?

Bent u benieuwd wat er speelt? Op onze social media kanalen plaatsen wij updates als partij nieuws, updates met betrekking tot onze campagne en nog veel meer.