Zwijndrechtse Plus Partij

ZPP Programma 2018-2022

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadverkiezingen in Nederland. Ook de Zwijndrecht Plus Partij doet weer mee omdat we, ook na de komende verkiezingen, heel graag uw lokale belangen willen blijven behartigen. De afgelopen 4 jaar hebben we als ZPP mooie resultaten bereikt, maar we zijn er nog niet! Nieuwe zaken dienen zich doorlopend aan en enkele lopende zaken moeten nog worden afgerond. Om deze taak te volbrengen hebben prachtige nieuwe kandidaten zich bij onze partij aangesloten. Zij willen graag met u deze taak volbrengen. Ons partijprogramma voor 2018-2022 wordt, evenals ons eerste programma, volledig op basis van uw inbreng geactualiseerd en op de site geplaatst als het definitief is vastgesteld. De belangrijkste punten vatten wij zoals u van ons gewend bent op één A4 samen. Het aantal raadszetels van de ZPP draagt vanzelfsprekend bij aan de invloed die wij, na de verkiezingen, binnen de gemeenteraad uit kunnen oefenen om uw belangen goed te vertegenwoordigen. Dus laat uw stem in maart 2018 niet verloren gaan.